عکس: دبی ۳۰ سال قبل و بعد

 

 

عکس: دبی 30 سال بعد و قبل

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: