سخنان گرانبها از بزرگان (عکس‌نوشته) (سری ۲۰)

جملات عکس‌نوشته هستند صبر کنید تصاویر بارگذاری شوند

.

.

.

.

Ahmadreza-Ahmadi-5 Ahmad-Shamlou-10 Ahmad-Shamlou-12 Fereydoon-Moshiri-10 fomani-1 Forough-Farrokhzad-5 Hamid-Mosadegh-5 Hamid-Mosadegh-6 Mehdi-Akhavan-Sales-7 Mehdi-Akhavan-Sales-6 Hushang-Ebtehaj-8 Hushang-Ebtehaj-7 Hossein-Monzavi-4 mohamad-ali-bahmani-4 Mohammad-Hossein-Shahriar-3 Nima-Yooshij-2 Qeysar-Aminpour-5 Seyedali-Salehi-10 tipo-45 Sohrab-Sepehri-9 Simin-Behbahani-5 Seyedali-Salehi-12 Seyedali-Salehi-11

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: