سخنان گرانبها از بزرگان (سری ۲۲)

جمله های زیبا، دلنوشته های دلنشین، اشعار ماندگار، پاراگراف های تاثیرگذار و بی نظیر از یک کتاب یا مقاله. همه این ها می تواند بهانه ای برای هایلایت کردن آنها در کتاب، مجله و یا ذهنتان باشد.

گاهی باید حضورت را کمرنگ کنی تا درگیر روزمرگی نشوی …

گاهی باید مدتی نباشی تا با یک اتفاق خوب برگردی …

این نبودن هاست که باعث می شود دوستان واقعی ات را بشناسی …

نبودن همیشه هم بد نیست .

نیلوفر لاری پور

……..

فقـط کسـانی کـه زیـاد گـریـه کـرده انـد مـی تواننـد ارزش زیبـایی هــای زنـدگـی را درک کنـند

و از تـه دل بخنـدند گـریه کـردن آسـان اسـت ، امـا خنـدیدن بسیـار سـخت.

ایـن حـقیقت را خیلـی زود مـی فهمـی …!

اوریـــانا فالاچـی

………

حقیقت ایــن بــــود هــر آنقــدر کــه،

تــوانستیم کسی را خـوشحال کردیم

به همــان انــدازه هم تنها مانـــدیم!

جمال ثریا

…….

هرگز این چهار چیز را در زندگیت نشکن …

اعتماد…قول…رابطه و قلب…

زیرا اینها وقتی می شکنند صدا ندارند …

اما درد بسیاری دارند …

چارلز دیکنز

…….

درون آدمهــــا را در زمــــان عصبانیّــت بشنـــاس

حرفهایی که آدمها در زمان عصبانیّــت به شما

میزنند واقعی ترین نظر آنها در مورد شماست …

دکتر حسین الهی قمشه ای

…….

خودم را در آغوش گرفته ام!

نه چنـــدان با لطـافـت

نه چنــدان با محبّـت

اما وفــــادار …!

ساموئل بکت

……….

خداحافظی ها ممکن است بسیار ناراحت کننده باشند

اما مطمئنا بازگشت ها بدترند !

حضور عینی انسان نمی تواند

با سایه درخشانی که در نبودش ایجاد شده برابری کند . /مجله مراحم

آدمکش کور / مارگارت اتوود

………..

اینقدر به خودت اعتماد داشته باش

که از کســـانی کـه آزارت میــدن

به راحتــی بتــونی دل بـکنی …

گاهی بعضیها کارشون فقط چیدن بال آرزوهای شماست …!

پروفسور مجید سمیعی

………….

خیانت عمل ناشناخته ای نیست

بدترین نوع خیانت این است که

کسی را نخواهی ولـــــی

وانمود کنی دوستش داری…!

احمد شـــاملو

……….

در زندگی هر کس يک نقطه ی بدون بازگشت وجود دارد

و در موارد خيلی کمی نقطه ای است که ديگر نمی توانی

جلوتر بروی، وقتی به آن نقطه رسيديم تنها کاری که

می توانيم بکنيم در آرامش پذيرفتن واقعيت است.

هاروکی موراکامی

……..

ساده تـرین کار جهــان این است کـه

خــــودت بـاشی …

ودشوارتـرین کار جهــان این است کـه

کسی باشی که دیـگـران می خـواهنــد ...!

دیل کارنـگی

………

مهم نیست اكنون زندگی ام چگونه میگـــذرد،

عــاشـق آن خــاطـــراتی هستم که تصادفی از

ذهنم عبور میکنند و باعث لبخندم میشوند.

پابلو نرودا

……..

وقتی همه ی روزها به هم شبیه هستند،

یعنی انسان دیگر متوجه ی پیش آمدهای خوبی

که در طی روز اتفاق می افتد،نمیشود .

پائولو کوئیلو

……….

مشکـل دنیـا صـرفــه جــویــی است

هرکسی کاری را انجام می دهدکه

بـــرایـش صرف می کنــد…!

الهی قمشه ای

……….

حرم عشق كربلاست

و چگونه در بند خاك بماند آنكه پرواز آموخته است و راه كربلا می شناسد

و چگونه از جان نگذرد آنكس كه می داند،”جان، بهای دیدار است؟!”

شهید آوینی

……………

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: