سخنان گرانبها از بزرگان (سری ۲۸)

تقسيم كار، تكنيك مهمي‌ است و با اجراي آن، شما زمان آزاد و كافي براي خودتان پيدا مي‌كنيد تا بتوانيد به اموري كه تقدم بيشتري دارند، بپردازيد.

پرمودا باترا

سخنان و جملات بزرگان , مجله مراحم

كساني كه دنيا را تكان داده اند در استعدادهاي طبيعي نابغه نبوده اند، بلكه بر عكس، قواي عقلي آنها از حد معمول و متوسط تجاوز نمي كرده است، اما به يك صفت ممتاز بوده اند: ثبات و استقامت.

ديزرائيلي

سخنان و جملات بزرگان , مجله مراحم

شادي و نشاط زياد زماني رخ مي دهد كه بتوانيم بر سختيها و شدائد غلبه كرده و پيروز شويم.

هاري امرسون فوسديك

سخنان و جملات بزرگان , مجله مراحم

برگزيدن پدر و مادر، دست خود انسان نيست، اما برگزيدن مادرشوهر و مادر زن دست خود انسان است.

پرل پاك

سخنان و جملات بزرگان , مجله مراحم

به حال كساني كه نمي توانند از كارشان به هيجان بيايند، تاسف مي خورم. اينها نه تنها هرگز راضي نمي شوند، بلكه هرگز به چيز ارزشمندي دست پيدا نمي كنند.

والتر كرايسلر

سخنان و جملات بزرگان , مجله مراحم

به گرسنگی مردن بهتر که نان فرو مایگان خوردن.

سعدی

سخنان و جملات بزرگان , مجله مراحم

تمام سرمايه هاي خود را يك جا جمع كنيد، همه استعدادهاي خود را گرد آوريد، تمام نيروهاي خود را آرايش دهيد و همه توانايي هاي خود را براي تسلط روي حداقل يك زمينه كاري متمركز كنيد.

جان هاگاي

سخنان و جملات بزرگان , مجله مراحم

در مركز هر قلبي يك اتاق ضبط وجود دارد، تا زماني كه اين اتاق، پيامهاي زيبايي، اميد، سرور و تشويق دريافت كند، جوان مي‌مانيد.

داگلس مك آرتر

سخنان و جملات بزرگان , مجله مراحم

آزادي همان آشوب است، تنها با نورپردازي بهتر.

آلن دين فوستر

سخنان و جملات بزرگان , مجله مراحم

آزمايش و خطا بسيار خوب است، تنها يك عيب دارد: مقدار زيادي از سرمايه اي كه همه ي ما كم داريم، يعني زمان، در اين راه صرف مي شود.

آنتوني رابينز

سخنان و جملات بزرگان , مجله مراحم

باور به خود، مهم‌تر از دانش، آموزش يا مدرسه رفتن است.

جك كانفيلد

سخنان و جملات بزرگان , مجله مراحم

داروهاي تلخ را با روپوش شيرين مي پوشانيم، چرا حقيقت و اخلاق را نيز با لباسهاي زيبا نپوشانيم؟

شامفورت

سخنان و جملات بزرگان , مجله مراحم

مردم از زياد كار كردن نمي ميرند، بلكه فشار و نگراني كه در مورد انجام دادن كارها به جسم شان وارد مي شود سبب مرگشان است.

چارلز ايوانز

سخنان و جملات بزرگان , مجله مراحم

قدرت، برآمده از توانايي جسمي نيست، بلكه از اراده‌ي استوار سرچشمه مي‌گيرد.

گاندي

سخنان و جملات بزرگان , مجله مراحم

مرد بزرگ به خود سخت مي گيرد و مرد كوچك به ديگران.

كنفوسيوس

سخنان و جملات بزرگان , مجله مراحم

به سه چیز تکیه نکن ،غرور، دروغ و عشق. آدم با غرور می تازد، با دروغ می بازد و با عشق می میرد

دکتر علی شریعتی

سخنان و جملات بزرگان , مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: