سخنان گرانبها از بزرگان (سری ۳۰)

اگر مي خواهي اندوهگين نباشي، حسود مباش.

انوشيروان عادل

هایلایت (165)

پس از سكوت، موسيقي، نزديكترين امر به بيان ناگفته‌هاست.

آلدوس هاكسلي

هایلایت (165)

آسمان براي گرفتن ماه تله نمي گذارد، آزادي ماه است كه او را پايبند مي كند.

تاگور

هایلایت (165)

چنانچه خواسته‌ها و اهداف خود را نشناسيم، كشتي بدون سكاني خواهيم بود كه در اوج مثبت‌انديشي، همواره مسير خود را دگرگون مي‌كنيم.

آنتوني رابينز

هایلایت (165)

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی .

ابو علی سینا

هایلایت (165)

راهنماي زندگي بشر عقل نيست بلكه عادت است.

ديويد هيوم

هایلایت (165)

نگراني مانند صندلي گهواره اي است كه شما را تكان مي دهد، ولي با اين همه جنبش، شما را به جايي نمي برد.

زيگ زيگلار

هایلایت (165)

كساني كه ازدواج كرده اند، خود را ناراضي نشان مي دهند و مي گويند بد است. زيرا مي خواهند فقط و فقط خودشان از اين موهبت برخوردار شوند.

ديزرائيلي

هایلایت (165)
 

احساسات، منطقي نيستند. مردي خطرناك است كه احساساتش را با منطق توجيه كند.

ديويد بورنشتاين

هایلایت (165)
 

در دردها دوست را خبر نکردن خود یک عشق ورزیدن است.

علی شریعتی

هایلایت (165)

سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست .

ارنست رنان

هایلایت (165)

من جز یک چیز نمی دانم و آن این است که هیچ چیز نمی دانم .

سقراط

هایلایت (165)

جرم این است که ندانیم زندگی خیلی ساده تر از اینهاست که ما فکر می کنیم .

فردریش نیچه

هایلایت (165)

انسان با استقامت قدرت و نفوذ تعقل واستدلال میتواند حتی بر وبا و طاعون غلبه کند .

 ناپلئون بناپارت

هایلایت (165)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: