سخنان گرانبها از بزرگان (سری ۳۴)

گاهی بی هیچ بهانه ای کسی را دوست داری،
اما گاهی با هزار دلیل هم نمی توانی
یکی را دوست داشته باشی…!
 
آنا گاوالدا
 
سخنان گرانبها از بزرگان
 

پیری به نظرم چیزی نیست جز بی آیندگی و اگر انسان دچار پیری زودرس می شود،
برای این است که فردایی نمی بیند.
 
محمود دولت آبادی
 
سخنان گرانبها از بزرگان
 

اگر کسی آزادی شما را برباید، مطمئن باشید که نان شما نیز در معرض تهدید است!
 
آلبر کامو
 
سخنان گرانبها از بزرگان
 

حواست باشه چی آرزو میکنی،
چون ممکنه بهش برسی..!
 
رضا کیانیان
 
سخنان گرانبها از بزرگان
 

عشق قیام پایدار انسان های مقتدر است در برابر ابتذال
 
نادر ابراهیمی
 
سخنان گرانبها از بزرگان
 

خوشبختی چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود در آوری، خوشبختی کیفیت تفکر است.
 
دافنه دوموریه
 
سخنان گرانبها از بزرگان
 

شاد و بانشاط باشيد، بگوييد و بشنويد و به غم و غصه مجالي براي خودنمايي ندهيد.
 
ويليام جيمز / مجله مراحم
 
سخنان گرانبها از بزرگان
 

آزادی چیزی نیست که آن را به کسی هدیه کنند
کسی که با مغز خودش فکر میکند، آزاد است. /مجله مراحم
 
 
سخنان گرانبها از بزرگان
 

دیر آمدی موسی !
دوره اعجازها گذشته است
عصایت را به چارلی چاپلین هدیه کن
که کمی بخندیم
 
شمس لنگرودی
 
سخنان گرانبها از بزرگان
 

خوشبخت کسی است که فضیلت دیگران را قدر بداند، وازخوشبختی دیگران نیز احساس مسرت کند.
 
یوهان ولفگانگ فون گوته
 
سخنان گرانبها از بزرگان
 

تاریخ یک ماشین خودکارو بی راننده نیست و به تنهایی استقلال ندارد، بلکه تاریخ همان خواهد شد که ما می خواهیم.
 
ژان پل سارتر
 
سخنان گرانبها از بزرگان
 

دنيا به حرف كسي گوش مي دهد كه داراي اراده اي قوي است و مي داند كه به كدامين سو مي رود.
 
گاليله
 
 
سخنان گرانبها از بزرگان
 

هرگز هیچ انسانی خوشنودی و خوشحالی مطلق را لمس نکرده است،
اگر لمس کرده بود آن شادی دیوانه اش می ساخت.
 
آرتور شوپنهاور
 
سخنان گرانبها از بزرگان
 

بمان تا کاری کنی نه کاری کنیم تا بمانیم.
 
دکتر علی شریعتی
 
سخنان گرانبها از بزرگان
 

گیریم تا آخر عمر تنها بمانی و شریکی برای زندگیت پیدا نکنی
تحمل این موضوع، بسیار آسان تر ازآنست که شب و روز با کسی سروکار داشته باشی
که حتی یکی از هزاران حرف تو را نمی فهمد.
 
جرج اُورول
 
سخنان گرانبها از بزرگان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: