عکس نوشته سخنان ارزشمند از بزرگان جهان

عکس نوشته سخنان ارزشمند از بزرگان جهان و جمله های زیبا از دانشمندان جهان و عکس نوشته زیبا از چهره های مشهور را در ادامه ببینید.

عکس نوشته سخنان ارزشمند

چه غصه هایی بخاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگی ام پیش نیامد خوردم

عکس نوشته سخنان ارزشمند از بزرگان جهان

جمله های زیبا همراه با عکس

یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است

عکس نوشته سخنان ارزشمند از بزرگان جهان

جمله زیبا از مولیر

گاهی بی هیچ بهانه ای کسی را دوست داری، اما گاهی با هزار دلیل هم نمیتوانی یکی را دوست داشته باشی

عکس نوشته سخنان ارزشمند از بزرگان جهان

عکس نوشته از سخنان بزرگان

باید یاد بگیرم تا وقتی از عشق کشی مطمئن نشده ام، با او خاطره ای نسازم

عکس نوشته سخنان ارزشمند از بزرگان جهان

سخنان گرانبها از مشاهیر دنیا

هر فردی بهترین هم که باشد، اگر زمانی که باید باشد نباشد همان بهتر که نباشد

عکس نوشته سخنان ارزشمند از بزرگان جهانسخنان آموزنده دانشمندان

وقتی یک رابطه تمام میشود باید تمام شدنش را پذیرفت، نه اینکه آنقدر ادامه اش داد که با تحقیر یا خیانت تمام شود

عکس نوشته سخنان ارزشمند از بزرگان جهان

جملات فلسفی از چهره های معروف دنیا همراه با تصویر

عکس نوشته سخنان ارزشمند از بزرگان جهان

عکس نوشته های فلسفی از دانشمندانعکس نوشته سخنان ارزشمند از بزرگان جهان

متن های زیبا از مشاهیر

عکس نوشته سخنان ارزشمند از بزرگان جهان

عکس نوشته سخنان ارزشمند از بزرگان جهان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: