عکس: خروج اضطراری خلبان انگلیسی از جت آتش گرفته

مجله مراحم: یک تصویر واقعی و بسیار به موقع نظامی از پرش خلبان جنگنده حادثه دیده

برخی گزارش ها این تصویر را مربوط به خروج اضطراری خلبان انگلیسی از هواپیمای جت جنگنده که هدف طالبان در افغانستان گرفته بود می دانند /ماه می سال ۲۰۰۹ در قندهار

 

یک تصویر واقعی و بسیار به موقع نظامی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: