عکس: شیر دادن آهو به فرزندانش وسط جاده

مجله مراحم; مردم کالیفرنیا با دیدن آهویی که به فرزندانش شیر میداد خودروهای خود را متوقف کردند تا آهو به کارش ادامه بدهد.

 

شیر دادن آهو به فرزندانش وسط جاده

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: