تصاویر: در گرمای روز قدس اینجوری مردم را خنک میکردند

 

 

(تصاویر) مردم در راهپیمایی روز قدس

مجله مراحم(تصاویر) مردم در راهپیمایی روز قدس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: