عکس: پرچم پرسپولیس در کف دریا

پرچم پرسپولیس در عمق دریا.
 
Photo: Flag Football at the bottom of the sea

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: