عکس: حمل بیمار با گاری در بیمارستانی در اهواز

 حمل بیمار با گاری در یکی از مراکز درمانی اهواز

 

عکس: حمل بیمار با گاری در بیمارستانی در اهواز

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: