عکس: دختر علی کریمی در میان ستارگان فوتبال

مجله مراحم: علی کریمی در دیدار خیریه ای که برگزار شد دخترش را هم همراه خود برده بود! همبازیان کریمی حسابی از دیدن کریمی کوچک ذوق زده شده بودند.

 

 

مجله مراحم

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: