عکس: مسخره کردن حسن روحانی در یک سریال آمریکایی

تمسخر رئیس‌جمهور ایران در یک سریال آمریکایی

به وضعیت پوشش و نگاه رییس جمهور ایران به رییس جمهور آمریکا توجه کنید

 

تمسخر رئیس‌جمهور ایران در یک سریال آمریکایی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: