تصاویر: قلیان تفریح ایرانیان از قدیم تا به حال

از عکس های دوره قاجار گرفته تا به حال همیشه قلیان پای ثابت تفریح ایرانی ها بوده است.

قلیان کشیدن در دوره قاجار,تفریح ایرانی ها با قلیانhttp://faradeed.ir/files/fa/news/1394/7/14/17593_328.jpghttp://faradeed.ir/files/fa/news/1394/7/14/17589_490.jpg

http://gizmiz.com/wp-content/uploads/13930113163436556_PhotoL.jpg

http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2015/04/13bedar-15.jpghttp://www.elmefarda.com/wp-content/uploads/2015/04/green-bubble-13-farvardin.jpghttp://img.morahem.com/wp-content/uploads/2015/04/13bedar-2.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: