عکس: امام خمینی بدون لباس روحانیت

این تصویر که مربوط به دوران تبعید در ترکیه است امام خمینی را در لباسی غیر از لباس معمول روحانیت نشان می دهد که به نظر می رسد به دلیل مقررات خاص دولت ترکیه در منع پوشش لباس معمول روحانیت در این کشور باشد.

 

 

عکس/ امام (ره) بدون لباس روحانیت

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: