عکس: آگهی تبلیغاتی جالب در سال ۱۳۳۲

مجله مراحم: آگهی زیر مربوط به تبلیغ چراغ خوراک پژی ۸ فیتیله ای است.

1371819_453 copy

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: