عکس: جان کری به همراه نوه اش در سازمان ملل

مجله مراحم: در روز جهانی زمین، جان کری وزیر خارجه آمریکا به همراه نوه اش قطعنامه پاریس را درمجمع عمومی سازمان ملل متحد امضا کرد.

مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: