عکس: جان کری به همراه نوه اش در سازمان ملل

مجله مراحم: در روز جهاني زمين، جان كري وزیر خارجه آمریکا به همراه نوه اش قطعنامه پاريس را درمجمع عمومي سازمان ملل متحد امضا کرد.

مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: