عکس: شوخی خرکی صدام با همسرش!

صدام حسین در کنار همسرش ساجده در سال ۱۹۶۰

344561_766 copy

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: