عکس معروف ویندوز XP بعد از ۲۰ سال

مجله مراحم: ویندوز ایکس پی دارای تصویر نمادین بود.  حالا عکاسی از همان مکان عکس مجددی گرفته است.

تصویر اصلی ویندوز ایکس پی را عکاسی به نام چالرز اریر از سونوما در کالیفرنیا در سال ۱۹۹۶ گرفته بود، نام این تصویر بلیز بود.

تصویر نماد ویندوز ایکس پی 20 سال بعد

تصویر نماد ویندوز ایکس پی 20 سال بعد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: