عکس: مانکن های کج و کوله لباس های المپیک

 
شوخی با مانکن های کج و کوله لباس های المپیک

(کاربران معتقدند هر لباسی که بر تن این مانکن ها کنند زشت دیده میشوند)

 

مانکن های المپیک,شوخی کردن مانکن های المپیک,سوژه کردن,

 مانکن های المپیک,شوخی کردن مانکن های المپیک,سوژه کردن,

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: