عکس: ازدواج به سبک دزدان دریایی

زوج خوش ذوقی در روسیه با پوشیدن لباس دزدان دریایی، پیمان ازدواج خود را امضا کردند.
 
مجله مراحم: به دلیل علاقه این دو نفر به شخصیت های دزدان دریایی به جای پوشیدن لباس رسمی ازدواج، با پوشیدن لباس دزدان دریایی پیمان ازدواج بستند.

مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: