عکس: لحظاتی قبل از وقوع حادثه منا در عید قربان

شاید این عکسها درک بهتری از میزان جمعیت و شرایط امروز صحرای منا بدست بدهد..

 

عکس: لحظاتی قبل از وقوع حادثه منا در عید قربان

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/24/4/1844959.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/24/4/1844958.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: