عکس: برندگان جایزه نوبل صلح ۲۰۱۵

مجله مراحم: تصویر گروه چهارجانبه گفتگوی ملی تونس که برنده جایزه نوبل صلح امسال شده اند.

 

 گروه چهارجانبه گفتگوی ملی تونس که برنده جایزه نوبل صلح امسال شده اند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: