عکس میدان تجریش در سال ۱۳۱۰

عکس میدان تجریش در سال ۱۳۱۰

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: