یگان‌ ویژه کره‌جنوبی این شکلی آموزش میبینند (تصاویر)

مجله مراحم: نیروهای ویژه کره جنوبی در حال آموزش نظامی فصل زمستان در پیانگ چنگ.

 

مجله مراحممجله مراحمhttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/20/856125_724.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/20/856114_340.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/20/856116_906.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/20/856117_557.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/20/856118_953.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/20/856121_498.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/20/856122_599.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/20/856110_785.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/20/856111_676.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/20/856124_968.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/20/856108_274.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/20/856126_199.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/20/856127_794.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: