عکس: پاهای مصنوعی متفاوت دونده های پارالمپیک

تبریک نفرات اول و دوم دوی ۲۰۰ متر پارالمپیک به هم در یک قاب
 
 
پاهای مصنوعی در پارالمپیک,پای مصنوعی دونده های پارالمپیک,تبریک نفرات اول و دوم دو 200 متر
پاهای مصنوعی در پارالمپیک,پای مصنوعی دونده های پارالمپیک,تبریک نفرات اول و دوم دو ۲۰۰ متر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: