عکس اتاق امام حسین و امام حسن در خانه امام علی در کوفه

عکس اتاق امام حسین و امام حسن در خانه امام علی در کوفه را در این بخش مذهبی مشاهده کنید.

اتاق امام حسین و امام حسن

اگر به شهر کوفه سفر کرده باشید حتما به خانه حضرت علی (ع) نیز سری زده و در این فضای نورانی و بهشتی قدم زده اید.

منزلی که جایگاه ملائک خدا و خانه بهترین بندگان خداست.

خانه امام علی (ع) در کوفه واقع است. این خانه از اتاق های کوچک و زیادی
تشکیل شده است که هر کدام به یک نفر از اعضای خانواده اختصاص داشت.

یک اتاق کوچک مخصوص حضرت زهرا و اتاق دیگر مخصوص امام حسین و امام حسن بود.

بعد از تولد حضرت ابوالفضل و فرزندان دیگر اتاق های دیگری به آنها اختصاص یافت.

در عکس زیر اتاق مخصوص امام حسن امام حسین را تماشا کنید.

خانه حضرت علی (ع)

اتاق امام حسین و امام حسن در خانه امام علی در کوفه

خانه امام علی در کوفه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: