عکس: خروس و مرغ فشن

خروس و مرغ های فشن لهستانی

این نژاد مرغ و خروس، بومی کشور لهستان می باشند و قرن ها است که کشور لهستان پیشگام در تکثیر، پرورش و صادرات این نژاد مرغ زینتی می باشد.

نژاد مرغ لهستانی

نژاد مرغ لهستانی از شناخته شده ترین و مرسوم ترین مرغ و خروس های زینتی به شمار می رود و از تنوع رنگی خوبی برخوردار هستند.
این نژاد مرغ زینتی دارای کاکل انبوه و چتر مانند بر روی سر می باشند و پای آنها فاقد پر است.
تعداد تخمگذاری درسال ۱۲۰ تا ۱۸۰ عدد تخم مرغ می باشد.

 

 

خروس فشن , مرغ فشن , خروس خوشگل , مرغ خوشگل خروس فشن , مرغ فشن , خروس خوشگل , مرغ خوشگلعکسهای مرغ لهستانی, عکسهای مرغ و خروس لهستانی, عکسهای مرغ زینتی, عکسهای مرغ, عکسهای پرنده های زینتی, عکسهای پرنده زینتی, عکس مرغ لهستانی, عکس مرغ و خروس لهستانی, عکس مرغ زینتی, عکس مرغ, عکس پرنده های زینتی, عکس پرنده زینتی, تصاویر مرغ لهستانی, تصاویر مرغ و خروس لهستانی, تصاویر مرغ زینتی, تصاویر مرغ, تصاویر پرنده های زینتی, تصاویر پرنده زینتی, مرغ لهستانی, مرغ و خروس لهستانی, مرغ زینتی, مرغ, پرنده های زینتی, پرنده زینتی عکسهای مرغ لهستانی, عکسهای مرغ و خروس لهستانی, عکسهای مرغ زینتی, عکسهای مرغ, عکسهای پرنده های زینتی, عکسهای پرنده زینتی, عکس مرغ لهستانی, عکس مرغ و خروس لهستانی, عکس مرغ زینتی, عکس مرغ, عکس پرنده های زینتی, عکس پرنده زینتی, تصاویر مرغ لهستانی, تصاویر مرغ و خروس لهستانی, تصاویر مرغ زینتی, تصاویر مرغ, تصاویر پرنده های زینتی, تصاویر پرنده زینتی, مرغ لهستانی, مرغ و خروس لهستانی, مرغ زینتی, مرغ, پرنده های زینتی, پرنده زینتی عکسهای مرغ لهستانی, عکسهای مرغ و خروس لهستانی, عکسهای مرغ زینتی, عکسهای مرغ, عکسهای پرنده های زینتی, عکسهای پرنده زینتی, عکس مرغ لهستانی, عکس مرغ و خروس لهستانی, عکس مرغ زینتی, عکس مرغ, عکس پرنده های زینتی, عکس پرنده زینتی, تصاویر مرغ لهستانی, تصاویر مرغ و خروس لهستانی, تصاویر مرغ زینتی, تصاویر مرغ, تصاویر پرنده های زینتی, تصاویر پرنده زینتی, مرغ لهستانی, مرغ و خروس لهستانی, مرغ زینتی, مرغ, پرنده های زینتی, پرنده زینتی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: