عکس: سلفی یک فضانورد با کره زمین

عکس سلفی یکی از فضانوردان مستقر در ایستگاه فضایی با کره زمین.
 
 
 
عکس سلفی با کره زمین,سلفی گرفتن با کره زمین,عکس یادگاری با کره زمین
عکس سلفی با کره زمین,سلفی گرفتن با کره زمین,عکس یادگاری با کره زمین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: