عکس سلفی نخست وزیر کانادا با آوارگان سوری

سلفی نخست وزیر کانادا با آوارگان سوری و جاستین ترودو با پناهجوریان سوری سلفی گرفت.

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا یکی از چهره های سیاسی است که در به مهربانی و خوش برخوردی مشهور است.

نخست وزیر کانادا به کمپ پناهجویان سوری رفته و با آنان گفتگو کرد و مشکلات و درد و دل انها را گوش کرد.

او قول داد که امکانت رفاهی را در اختیار انها قرار دهد و برای رفاه همه پناهجویان جنگ زده تلاش کند.

جاستین ترودو با پناهجوریان سوری سلفی گرفت.

سلفی نخست وزیر کانادا با آوارگان سوری

سلفی نخست وزیر کانادا با آوارگان سوری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: