مدل خوابیدن زرافه تصاویر خواب زرافه

مدل خوابیدن زرافه و عکس های نحوه خوابیدن زرافه را در ادامه ببینید. تا به حال خوابیدن زرافه ها دیدیه اید ؟

طرز خوابیدن زرافه

زرافه ها نوع خوابشان بسیار دیدنی و جالب است و به دلبل گردن درازشان طرز خوابیدن آنها با جانوران دیگر متفاوت است .
زرافه حیوان پستان دار است و یه شتر گاو پلنگ معروف است .
زرافه ها هنگام خواب سر و گردن خود را روی بدنشان قرار میدهند.
این حیوان از جانوران آفریقایی و جزو نشخوار کنندگان هستند
جانور آفریقایی پستاندار دارای پنجه و سم از سردهٔ زرافگان، بلندقدترین حیوان زمین و بزرگترین نشخوارکنندگان هستند.

مدل خوابیدن زرافه

مدل خوابیدن زرافه,خواب زرافه

مدل خوابیدن زرافه,خواب زرافه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: