عکس:مجسمه ابراهیم و اسماعیل در دانشگاه پرینستون

این مجسمه که در محوطه دانشگاه پرینستون قرار دارد نشان گر داستان ذبح اسماعیل توسط ابراهیم است. دو سال پیش این تصویر را خودم گرفتم. البته یهودی ها می گفتند که این داستان مربوط به اسحاق است اما در مسلمانان بیشتر اسماعیل را مطرح می کنند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: