عکس: ریزش وحشتناک خیابان در شهرک گردو اراک

 

 

ریزش دیوار در شهرک گردو اراک

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: