عکس: اولین تماس تلفنی تاریخ توسط «الکساندر گراهام بل»

مجله مراحم: اولین تماس تلفنی تاریخ از نیویورک به شیکاگو توسط الکساندر گراهام بل در سال ۱۸۹۲ انجام شد.

 

الکساندر گراهام بل

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: