عکس: سه BMW آخرین مدل شبیه به هم در تهران

نوع پارک این BMW i8 ها نیز در نوع خود جالب و حرفه ای است.
 
عکس/ سه قلوهای میلیاردی در تهران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: