عکس: شکار ببر توسط محمدرضا پهلوی و ثریا

 

 

شاه و ثریا پس از شکار ببر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: