عکس: توالت ایستاده در یک فروشگاه اصفهان!

ساخت دستشویی ایستاده در یک فروشگاه زنجیره ای اصفهان!

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: