عکس: وسیله شکنجه در ۴۰۰ سال قبل

این تصویر مربوط به علامتی است که در طول جنگ های داخلی انگلستان در بین سال های (۱۶۴۱-۱۶۵۱) توسط ارتش سلطنتی انگلستان برای شکنجه سربازان فراری و خائنین به پادشاه چارلز اول ساخته شده بود.
مجله مراحم: برای درد بیشتر این میخ هارا داغ می کردند و بر دست خائنین فشار می دادند. این شیوه شکنجه و علامتگذاری تا سال ۱۸۷۹ کاربرد داشت و در این سال کنارگذارده شد. نشان تاج سلطنتی در کف دست نمایان است.

fea227f6_16da_49d9_817f_8c00e569ffc0 copy

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: