عکس دو تا پسر علی کریمی

علی کریمی دو عکس از پسرانش، هیرسا و هاوش به اشتراک گذاشت و کلی قربان صدقه شان رفت.

 هیرسا و هاوش ,  هیرسا کریمی و هاوش کریمی 324185_983

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: