عکس: آشتی دایی و کفاشیان

مجله مراحم: سال ها بود که علی دایی و علی کفاشیان کنار هم ژستی اینچنین دوستانه نگرفته بودند.

 

 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: