عکس: استفاده از فرغون به جای برانکاد در بیمارستان

مجله مراحم: احتمالا به خاطر کمبود امکانات است که بیماری را این گونه با فرغون حمل می کنند. اگرنه انسان که آجر و خاک نیست. چه زمانی این صحنه های زشت از بیمارستان های ما محو می شود؟

 

 

 

عکس: استفاده از فرغون به جای برانکاد در بیمارستان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: