عکس:مراسم‌ ازدواج‌ زندانیان‌ زندان‌ قصر تهران

مراسم‌ ازدواج‌ تعدادی‌ از زندانیان‌ ندامتگاه‌ قصر – تهران سال ۱۳۶۰

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: