عکس: زمانی که بحرین یک استان در ایران بود

مجله مراحم: تصویر زیر، نقشه ایران در سال ۱۳۴۰ را نشان می‌دهد. بحرین تا دهه۵۰ شمسی جزو خاک ایران بوده است.

عکس: زمانی که بحرین یک استان در ایران بود

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: