عکس: وای فای نداریم … با یکدیگر صحبت کنید

یک رستوران در نروژ ابتکار جالبی انجام داده است. این رستوران تابلویی نصب کرده و روی آن نوشته است: وای فای نداریم … با یکدیگر صحبت کنید … به مادرت زنگ بزن … فکر کن الان سال ۱۹۹۳ است … زندگی زیباست.

 

عکس: وای فای نداریم … با یکدیگر صحبت کنید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: