کلاه گیس های آبکی (تصاویر)

مجله مراحم: عکاس تبلیغات های بازرگانی تیم تادر اخیراً پروژه خود را به نام “کلاه گیس های آبی” به پایان رسانده است. با قرار دادن بادکنکهایی روی سر و ترکاندن آنها توسط لیزر و ماشه صوتی به خلق یک مدل موی مناسب برای هر سر پرداختند.

 

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/6/12/1203636_410.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/6/12/1203637_999.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/6/12/1203639_346.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/6/12/1203640_228.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/6/12/1203641_473.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/6/12/1203643_602.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/6/12/1203646_395.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/6/12/1203648_789.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/6/12/1203642_763.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/6/12/1203644_239.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/6/12/1203638_903.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/6/12/1203645_938.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/6/12/1203647_609.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: