تصاویر اشتون در آغوش جان کری

تصاویر اشتون در آغوش جان کری در پی توافق ۵+۱

در پی اعلام موافقت ۵+۱ و به توافق رسید ۵ کشور قدتمند اروپایی با ایران نمایندگان انها بعد از این خبر اقدام خوشحالی کردند.

تصاویر اشتون در آغوش جان کری

تصاویر اشتون در آغوش جان کری در پی توافق 5+1 تصاویر اشتون در آغوش جان کری در پی توافق 5+1 تصاویر اشتون در آغوش جان کری در پی توافق 5+1

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: