تصاویر زایمان طبیعی

این تصاویر در بیمارستانی در کپنهاگ در دانمارک ضبط شده زمانی که عکاس دانمارکی اولین لحظات به دنیا آمدن یک نوزاد را به تصویر کشیده است.

مجله مراحم: خانم بوند ۲۲ ساله در یک زایمان نوزاد خود را به دنیا آورده که تصاویر این نوزاد تازه به دنیا آمده را در زیر می توانبد مشاهده کنید.

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: