عکس‌های حمید لولایی زمانی که هیچ پولی نداشت

عکس‌های حمید لولایی در زمان سربازی

حمید لولایی با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرام خود در توضیحش نوشت: «سربازسال پنچاه و شش بی پول.»

عکس حمید لولایی زمانی که هیچ پولی نداشت

عکس حمید لولایی در زمان سربازی
عکس حمید لولایی در زمان سربازی
عکس حمید لولایی در زمان سربازی
عکس حمید لولایی در زمان سربازی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: