تصاویر: انفجار مقابل سفارت ایران در لبنان

انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی سفارت ایران در بیروت منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر شده است.اغلب شهدای انفجار تروریستی دربیروت نیروهای امنیتی سفارت ایران هستند.
http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208281609171281570684.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208281431512931569624.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208281431511841569624.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208281431513711569624.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208281431514491569624.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208281438528381569744.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208281438533371569744.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208281440144291569774.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208281440147571569774.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208281440152721569784.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208281609172521570684.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208281609173931570684.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208281609176741570684.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208281609178141570684.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208281444325421569824.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208281609184691570684.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208281440152721569784.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208281609169401570684.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: